Met de webdesigner werk ik aan verbetering van de website.


#
fotograaf Rob Moorees

Wie?

Ik ben Sya van ‘t Vlie, kunsthistoricus, gespecialiseerd in sculptuur en ruimtelijk georiënteerde kunst. Sinds 1998 werk ik als expositiemaker, publicist en rondleider. Mij fascineren vooral de crossovers, mengvormen van sculptuur & ruimtelijk georiënteerde kunst en andere (kunst)disciplines.

Wat?

Als expositiemaker, publicist en rondleider zet ik sculptuur en ruimtelijk georiënteerde kunst in de 'spotlight'.
Als rondleider en publicist ben ik gids en verteller. Ik kies of wijs een beeld aan, vertel het verhaal van het beeld, de maker, het oeuvre, de kunsthistorische context, en geef een oordeel: waarom is het de moeite waard, waarbij 'mooi' allang niet meer het enige criterium is.
Als expositiemaker ben ik een vertaler. Ik zet mijn idee om in een concrete selectie van beelden. Ik vertaal een theoretische in een visuele, tastbare samenhang, waarbij de verhalen van beeld en maker ondergeschikt zijn aan mijn visie.