Mirjam Janse - Thuis op de tak

Door Sya van 't Vlie


Mirjam Janse (1956) is ‘intuïtief waarnemer’. Ze brengt innerlijke beelden tot expressie, niet alleen als ‘helderwetende’, maar ook als beeldend kunstenaar en schrijver van gedichten in verhaalvorm.

Mirjam ziet de boom als de verbinding tussen hemel en aarde. ‘Bomen zijn de longen van de aarde. De boom is van oudsher een object van respect en innerlijke bespiegeling en staat symbool voor allerlei natuurlijke processen. Het leven van de mens is te zien als een boom. Denk maar aan de levensboom in de Kaballah.’
Behalve beelden realiseert Mirjam graag projecten in het kader van een sociaal maatschappelijke context. Zo schreef ze voor de Open Ateliers van 2009 in de Amsterdamse Pijp een lesprogramma over kunst en ambacht voor een VMBO-school in de buurt. Ze maakte een boomstam met takken waarvoor de leerlingen de bladeren maakten.Voor mijn tentoonstelling ‘Kijker in beeld’ bij Pulchri Studio in Den Haag (2011) realiseerde Mirjam een nieuwe interactieve boom. Op de muur van de Mesdagzaal maakte ze een boom met takken van allerlei materialen. Ook deze boom was interactief. Bezoekers mochten er hun eigen ‘boompje’ in hangen: tekeningetjes, kleine plastiekjes, gedichtjes, of verhaaltjes.
‘In Thuis op de tak krijgen verhalen van mensen een plek in een boom, en net als in een stamboom krijgen die verhalen broers en zussen en voorouders. Elk verhaal hoort erbij, vormt zelfs een onlosmakelijk onderdeel van het geheel, en is wezenlijk voor het totaal. Elk leven is een verhaal in de boom van alle levens.’, aldus Mirjam.Ik heb Mirjam gevraagd voor het pop-up museum een opvolger te maken. In de aanloop naar de opening vulde het atelier van Mirjam zich met veel nieuwe ‘groeisels’.

Die laten zien dat Mirjam alles kan omtoveren in kunst: van een stofblik tot een oude sok. Het zal spannend zijn om te volgen waar die een plek krijgen in de boom voor het pop-up museum. Nog spannender is of de bewoners van de Vreugdehof en hun bezoekers zich zullen laten inspireren iets te maken dat zich thuis voelt op een van de takken.

Meer over Mirjam als beeldend kunstenaar en coach leest u op www.mirjamjanse.com