‘Axiomatic structure’

In haar artikel 'Sculpture in the Expanded Field' noemt Rosalind Krauss drie nieuwe sculpturale categorieën: (1) ‘marked stites’, combinaties van niet landschap en landschap, (2) ´site constructions´, combinaties van architectuur en landschap, en (3) ´axiomatic structures´, combinaties van architectuur en niet architectuur. In het artikel geeft Krauss nergens een omschrijving. In haar boek ‘Passages in Modern Sculpture’ geeft ze die uitleg wel. Bij ´axiomatic structures´ gaat het om een ingreep in de binnenruimte, die de notie die de kijker heeft van zichzelf in relatie tot die ruimte, omverwerpt. De ervaring die de kijker van zich zelf heeft wordt bepaald door de situatie, en zijn gedrag wordt afhankelijk gemaakt van de omgeving. De controle over situatie en omgeving berust uitsluitend bij de kunstenaar. Die ingreep in de werkelijke ruimte van de architectuur kan een (re)constructie zijn die met behulp van tekeningen, het gebruik van spiegels, fotografie en/of tot stand is gebracht.
Kunstenaars die uit zijn op die controle noemt Oskar Bätchman ‘experience designers’.

Bronnen
Rosalind E. Krauss – ‘Sculpture in the Expanded Field’
Rosalind E. Krauss – ‘Passages in Modern Sculpture’