Bill Viola - Martyrs


Bill Viola - Martyrs

Met het 'site specific' video-vierluik Martyrs reageerde Viola op het in de kathedraal aanwezige fresco met het martelaarschap van Paulus. De film over de ‘making of’ het video-vierluik geeft een boeiend inzicht over de ideeën en werkwijze van Viola: