Michael Heizer - 'Double Negative'

Michael Heizer (1944) was net als Robert Smithson en Robert Morris een pionier van de landart. Zijn Double Negative (1969) in de Nevada woestijn bestaat uit twee lange en diepe geulen, gegraven in twee tegen over elkaar gelegen hoogvlakten die worden gescheiden door een ravijn. Het middelpunt ligt in het ravijn tussen de twee geulen; door deze ligging kan de kijker dat middelpunt niet bereiken. Hij kan er alleen naar kijken vanuit de geulen, en alleen door vanuit de ene geul te kijken naar de andere, kan hij zich een idee vormen van de ruimte waarin hij staat. Door deze opgedrongen excentrische positie suggereert Double Negative een alternatief beeld van hoe wij mensen onszelf kennen. Doordat het nodig is over het ravijn te kijken naar een spiegelbeeld van de ruimte die we als kijker innemen, wordt de wijdte van het ravijn opgenomen in de omsluiting van de sculptuur.