Sterrenbos Oude Warande

De Oude Warande in Tilburg is niet alleen een van de oudste barokke bossen van Nederland, maar het is ook het enig bewaard gebleven sterrenbos van ons land. In 1712 liet de Duitse prins Wilhelm Von Hessen-Kassel, toenmalig heer van Tilburg en Goirle, het aanleggen. Het vierkante bos beslaat 60 hectaren. De lanen die het bos diagonaal en kruislings doorkruisen ontmoeten elkaar in het midden, vandaar de naam sterrenbos. De vier kwadranten bezitten ieder een lanenstelsel met eigen geometrisch grondpatroon: vierkant, ruit, cirkel en achthoek. Daarmee is het bos een echt labyrint, waar bezoekers al gauw het spoor bijster raken.